سی ان سی چیست؟

امروزه با توجه به رشد سريع صنایع و نياز مبرم آنها به طیف وسيعی از دستگاههاي تراش، صنعت ساخت دستگاه های سی ان سی به سرعت در حال پیشرفت می باشد.

با پيشرفت در علم كامپيوترها بود که دستگاههاي CNC متولد شدند و در ساخت مواد اولیه بيشتر صنايع قابل بهره برداري هستند. در عصر جدید همه سازندگان ماشينهاي ابزار CN خود را كاملاً مقيد به رعايت كامل استاندارد Din (ساختمان برنامه) نمي كنند. گاهي براي ساده تر شدن موارد ويژه كاربرد از علائم خاصي استفاده مي كنند كه فقط براي محدوده ويژه كاربرد اعتبار دارد.

N حرف اول كلمه انگليسي Numerical (عددي) و C حرف اول كلمه انگليسي Control (كنترل) می باشد. NC يك مفهوم عمومي براي كنترل عددي است و به دستگاه هایي اطلاق مي شود كه با نوار سوراخ شده كار مي كنند. CNC به كنترل عددي توسط كامپيوتر اطلاق مي شود. پس همه CNC ها يك NC نيز هستند ولي همه  nc ها، cnc نمی باشند.

هدف استفاده از ماشينهاي CNC در صنعت عبارت است از:

1- خودكارسازي 2- حركت ابزار را كنترل كنيم 3- كنترل برروي سرعت دوران قطعه كار. 

بدليل اينكه اين ماشينها با اعداد و حروف كار مي كنند مي توانند با رباط ها و كامپيوترها ارتباط برقرار نمایند. با توجه به گراني قيمت دستگاه و نياز به متخصص و ديگر هزينه هاي بالا، اين دستگاههاي كنترل عددي داراي ارزش ويژه اي مي باشند.

ویژگی های مهم این ماشین ها عبارتند از:

1- دقت بالاي تولید قطعات

2- ماشين ابزار با كنترل كامپيوتري در يك زمان مي تواند به جاي چند دستگاه ماشين ابزار معمولي به كار گرفته شود.

3- امكان توليد قطعات كه داراي پيچيدگي زياد است با ماشين كنترل عددي بيشتر است.

4- مصرف ابزار در ماشين های كنترل عددي كمتر از ماشين هاي معمولي مي باشد.