شعب و نمایندگی

نمایندگی اصفهان

نمایندگی اصفهان

جهت بازدید از محصولات شرکت صنایع مکانیک کاربین پارت با نماینده ما در تماس باشید!


  • مدیریت : آقای حمید مظاهری
  • آدرس : اصفهان
  • تلفن همراه : 09215828319

نمایندگی تهران

نمایندگی تهران

جهت بازدید از محصولات شرکت صنایع مکانیک کاربین پارت با نماینده ما در تماس باشید!


  • مدیریت : آقای مهندس سالاروند
  • آدرس : حد فاصل تهران و کرج
  • تلفن همراه : 09339494390