چه انتظاراتی از یک دستگاه تراش cnc داریم؟

یک دستگاه تراش سی ان سی باید دارای مشخصات ذیل باشد:

دقت precision

سرعت ماکزیمم max speed

تکرارپذیری repeatability

قابل اعتماد reliability

پایداری و استحکام stability

کارآمدی efficient

طول عمر longer life

اپراتوری راحت user priendly

قیمت price