کاربرد QFD در طراحی دستگاه تراش CNC

جهت تبدیل نیازهای مشتری به الزامات محصول از ابزار QFD استفاده می گردد. ابتدا نیازهای مشتریان از طریق مصاحبه، نظرسنجی، تجربیات افراد فنی و تعمیرکاران شناسایی می گردند.

الزام مشتری از طریق یک ماتریس به الزامات دستگاه تراش CNC تبدیل می گردد. از طریق ماتریس دوم الزامات قطعات و مواد شناسایی می شوند. به همین روش و به کارگیری ماتریس های متعدد مشخصات فرآیند مشخص می گردند. در طی این مراحل معیارها شاخص گذاری و کمی می شوند تا بتوان به کمک اولویت بندی، تصمیم گیری لازم را اجرا نمود.

نتایج QFD به عنوان یکی از ورودی های مهم نیازمندی های مشتریان به صورت مستقیم به اجزاء و الزامات محصول تبدیل می شوند.

 

جهت مشاهده گالری تصاویر اینجا را کلیک نمایید.