دستگاه تراش CNC مدل CP2MV5

بازدید : 291   |      

دستگاه تراش cnc گنگ تایپ جدید cp2mv5 با کورس حرکت x:400 مخصوص سری تراشی با سرعت بالا

دستگاه تراش cnc گنگ تایپ جدید cp2mv5 با کورس حرکت x:400 مخصوص سری تراشی با سرعت بالا