آشنایی با اجزای ماشین های CNC

به طور کلی ماشین های ابزار cnc از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده اند که بخش نرم افزار دربرگیرنده برنامه های کامپیوتری است که کنترل کننده عملکرد ماشین و فرمان دهنده به بخش های مختلف سخت افزاری برای انجام دستورات اعمال شده توسط اپراتور و نظارت بر اجرای صحیح این دستورات می باشد.

بخش سخت افزار ماشین خود به قسمت های مکانیکی، الکترونیکی و وسایل اندازه گیری به شرح ذیل تقسیم می شوند:

الف) بخش مکانیکی:

بخش مکانیکی شامل بدنه، میز، کله گی، سیستم انتقال حرکت (شامل جعبه دنده، پیچ، راهنما و ...)، سیستم یاتاقان بندی و ... می باشد که در این میان پیچ های ساچمه ای دارای اهمیت به سزایی هستند.

ب) بخش الکترونیکی:

بخش الکترونیکی ماشین cnc به دو قسمت سیستم محرکه و ایجاد توان حرکتی و سیستم ارسال و دریافت سیگنال ها و فرمان های کنترلی و محرک تقسیم می شود.

1-سیستم محرکه و ایجاد توان حرکتی: در ماشین های cnc از سه نوع سیستم محرکه الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده می شود که البته از نوع پنوماتیکی به دلیل قدرت و دقت کم آن ها امروزه استفاده نمی شود.

2-سیستم ارسال و دریافت سیگنال ها و فرمان های کنترلی: انجام این عمل برعهده قسمتی به نام واحد کنترل می باشد که اجزای اصلی آن عبارت اند از واحد ورودی، واحد پردازش و واحد خروجی.

ج) وسایل اندازه گیری:

برای کنترل عملیات ماشین کاری در ماشین های cnc، پارامترهای موقعیت، سرعت و نیرو اندازه گیری می گردد. موقعیت توسط انکودرها، سرعت توسط دورسنج ها و نیرو توسط سلول های بار اندازه گیری می گردد. پارامترهای موقعیت و سرعت، لبه برنده ابزار را کنترل می کنند و پارامتر نیرو شرایط براده برداری را مشخص می نماید.

جهت مشاهده محصولات شرکت اینجا را کلیک نمایید.