دستگاه تراش سی ان سی

بازدید : 16   |      

کنترل سه محور
سه نظام 200 هیدرولیک
تارت 8 ابزار سروهیدرولیک
مرغک هیدرولیک
گلویی باز 42
ابعاد تراشکاری 400*200

CAXIS