دستگاه تراش سی ان سی

بازدید : 31   |      

دستگاه تراش سی ان سی

ریل مورب
سه نظام هیدرولیک
تارت 8 ابزار سرو هیدرولیک
مرغک هیدرولیک
گلویی باز 52.
ابعاد تراشکاری 400*200
ابعاد تراشکاری 400*200