تجزیه و تحلیل شکست و اثرات آن در دستگاه های تراش cnc

پس از طراحی دستگاه های تراش cnc و قبل از شروع تولید تجزیه و تحلیل شکست اجرا می گردد. جهت هر مرحله تولید سه شاخص شدت، وقوع و تشخیص محاسبه می گردند. هر یک از شاخص ها عددی بین 1 تا 10 بوده و براساس جداول استاندارد تعیین می شوند.

شدت عددی است که میزان تأثیر شکست را در محصول تعیین نموده و هرچه این اثر به ویژه بر مشتری بیشتر باشد رقم بالاتری به آن اختصاص می یابد.

وقوع میزان رخ دادن شکست را تعیین می نماید و هرچه احتمال به وجود آمدن خرابی بیشتر باشد عدد آن بزرگتر است.

تشخیص عددی است که میزان کنترل های فعلی را مشخص می نماید و برخلاف 2 شاخص قبلی هرچه کنترل ها کامل تر باشند عدد کوچک تر خواهد بود.

حاصل ضرب شاخص های فوق عددی بین 1 تا 1000 خواهد بود که تحت عنوان عدد RPN یا عدد ریسک حاصل می گردد.

جهت ریسک های بالا اقدامات پیشگیرانه پیش بینی می شود. پس از اجرای اقدامات، اثربخشی با محاسبه مجدد RPN تحلیل می گردد.

جهت مشاهده تصاویر مربوط به تراش cnc اینجا را کلیک نمایید.