آموزش

کاربرد QFD در طراحی دستگاه تراش CNC

جهت تبدیل نیازهای مشتری به الزامات محصول از ابزار QFD استفاده می گردد. ابتدا نیازهای مشتریان از طریق مصاحبه، نظرسنجی، تجربیات افراد فنی و تعمیرکاران شناسایی می گردند.

بازدیدهای روزانه دستگاه های CNC مدل CP2-MV3

موارد ذیل باید به صورت روزانه چک گردند:

1- مخزن روغن:

-سطح روغن دستگاه و سرریز کردن روغن در صورت نیاز

-سطح روغن هیدرولیک دستگاه و سرریز کردن روغن در صورت نیاز

2-مخزن آب صابون:

-سطح روغن حل شونده دستگاه و سرریز کردن روغن در صورت نیاز

 

 

انواع ماشین های cnc

در واقع cnc نوعی کنترلر است که در ماشین آلات مختلف برای خودکارسازی به کار رفته است. کنترل cnc در اکثر فرایندهای براده برداری اعم از سنتی و غیر سنتی، اندازه گیری و اکثر روش های دیگر تولید به کار رفته است.

انواع ماشین های cnc به شرح ذیل می باشد: