آموزش

مراحل مختلف پردازش اطلاعات در فناوری cnc

از هنگامی که نقشه یک قطعه به واحد ماشین کاری cnc تحویل می گردد تا زمانی که قطعه تمام شده از کارگاه خارج می شود فعالیت های زیر صورت می گیرند:

1-تدوین تکنولوژی تولید

در این مرحله مشخص می شود که:

*چه عملیات ماشین کاری باید روی قطعه صورت گیرد؟

*ترتیب و توالی این عملیات چگونه اند؟

*عملیات با چه ماشین هایی باید انجام شود؟

*ابزارهای برشی مناسب کدامند؟

*چگونه باید قید و بست های مناسب را انتخاب کنیم؟

*پارامترهای برش (سرعت، پیشروی و ...) چه مقادیر می باشند؟

انواع ماشین های سنگ زنی

ماشین سنگ محور (استوانه ای): از این نوع ماشین برای سنگ زنی قطعات مدور استفاده می شود. تجهیز این نوع ماشین به کنترل کننده CNC توانایی سنگ زنی قطعات مدور فرم دار را فراهم می کند.

ماشین سنگ تخت (مغناطیسی): از این نوع ماشین، برای سنگ زنی قطعات غیر مدور (منشوری) استفاده می شود. سنگ زنی قطعات فرم دار (مانند ریشه پره های توربین) با این ماشین ها امکان پذیر شده است.

اجزای سیستم کنترل موقعیت محورها

اجزایی که در کنترل موقعیت محورها نقش دارند عبارت اند از:

1-سطح راهنما: سطح صاف و دقیقی که برجک ماشین تراش روی آن می لغزد، سطح راهنما نام دارد. دقت مکانیکی ماشین وابسته به دقت ساخت و مونتاژ این سطوح راهنماست.

2-پیچ ساچمه ای: برای جابه جایی دقیق یک محور معمولاً از سیستم پیچ و مهره استفاده می شود. مزایای سیستم پیچ ساچمه ای عبارت اند از:

ذخیره سازی انواع اطلاعات در حافظه ماشین های cnc

انواع اطلاعاتی که باید به حافظه cnc سپرده شوند:

1-اطلاعات برنامه: انواع مختلف برنامه ها مانند برنامه اصلی، زیربرنامه، ماکرو و ... در بخش حافظه برنامه ذخیره خواهند شد.

2-اطلاعات ابزارها: اطلاعات هندسی و جانبی در مورد ابزارها در بخشی از حافظه که tool offset یا tool table نام دارد، ذخیره خواهند شد.

3-اطلاعات هندسی: ویژگی های دستگاه مختصات، مانند مختصات نقاط صفر قطعه کار و ... در فایل zero offset ذخیره می شوند.

4-اطلاعات متفرقه: مقادیر متغیرها در برنامه نویسی پارامتریک نیز می توانند در بخشی از حافظه ذخیره شوند.

5-اطلاعات ماشین: سیستم کنترل cnc، نیاز به اطلاعاتی در مورد پیکربندی ماشین خود دارد تا بتواند بخش های مختلف ماشین را کنترل کند. بخشی از این اطلاعات عبارتند از:

نقاط مرجع در ماشین های cnc

1-نقطه صفر ماشین: این نقطه مرجع را به عنوان نقطه صفر ثابت ماشین نیز می شناسند. موقعیت این نقطه، توسط سازنده ماشین تعیین شده است و اپراتور یا برنامه نویس مجاز به تغییر آن نیست. نکته مهمی که در ارتباط با نقطه صفر ماشین وجود دارد این است که سیستم اندازگیری ماشین های cnc، می تواند آخرین موقعیت ابزار را نسبت به این نقطه تعیین کند و روی صفحه نمایش نشان دهد.

2-نقطه صفر قطعه کار: این نقطه مرجع را به عنوان نقطه صفر شناور نیز می شناسند. موقعیت این نقطه توسط برنامه نویس تعیین می شود. هدف از تعیین نقطه صفر قطعه کار، کاهش محاسباتی است که برنامه نویس انجام می دهد.