شعب و نمایندگی

نمایندگی اصفهان

نمایندگی اصفهان

قابل توجه مشتریان گرامی:
تنظیم و عقد قرارداد نهایی فروش دستگاه و مراودات مالی و پرداخت چک ها می بایستی در دفتر مرکزی مشهد انجام شود.


  • مدیریت : آقای مهندس مظاهری
  • آدرس : اصفهان
  • تلفن همراه : 09133172107
  • تلفن ثابت : 09215828319

نمایندگی تهران

نمایندگی تهران

قابل توجه مشتریان گرامی:
تنظیم و عقد قرارداد نهایی فروش دستگاه و مراودات مالی و پرداخت چک ها می بایستی در دفتر مرکزی مشهد انجام شود.


  • مدیریت : آقای مهندس سالاروند
  • آدرس : حد فاصل تهران و کرج
  • تلفن همراه : 09339494390
  • تلفن ثابت : 09211861891