تماس با ما

کاربین پارت

  • مدیریت : حسن کوه میشی
  • آدرس : مشهد - شهرک صنعتی توس- فاز یک- تلاش جنوبی- فاز 4 فلزتراشان- میدان چاپ و نشر سمت راست- اولین کوچه قطعه 1251
  • تلفن همراه : 09339494390 00989211861891
  • پست الکترونیک : info@carbinpart.com
  • وب : http://www.carbinpart.com