نقاط مرجع در ماشین های cnc

1-نقطه صفر ماشین: این نقطه مرجع را به عنوان نقطه صفر ثابت ماشین نیز می شناسند. موقعیت این نقطه، توسط سازنده ماشین تعیین شده است و اپراتور یا برنامه نویس مجاز به تغییر آن نیست. نکته مهمی که در ارتباط با نقطه صفر ماشین وجود دارد این است که سیستم اندازگیری ماشین های cnc، می تواند آخرین موقعیت ابزار را نسبت به این نقطه تعیین کند و روی صفحه نمایش نشان دهد.

2-نقطه صفر قطعه کار: این نقطه مرجع را به عنوان نقطه صفر شناور نیز می شناسند. موقعیت این نقطه توسط برنامه نویس تعیین می شود. هدف از تعیین نقطه صفر قطعه کار، کاهش محاسباتی است که برنامه نویس انجام می دهد.

3-نقطه مرجع ابزارگیر: ابزارهای برشی که در ماشین های cnc مورد استفاده قرار می گیرند، ابعاد متفاوتی دارند. برنامه ای که برای ماشین کاری یک قطعه نوشته می شود، نقطه معینی از ابزار را در نظر گرفته است. با این حال کنترل کننده cnc ابتدا نقطه ای را می شناسد که برای همه ابزارها یکسان است. در ماشین های تراش cnc معمولاً مرکز سوراخ هر ایستگاه به عنوان نقطه مرجع ابزارگیر تعریف می شود.

4-نقطه مرجع ابزار: نقطه ای را که برنامه نویس به عنوان ملاک حرکت و موقعیت در نظر می گیرد (مانند نوک یک مته) نقطه مرجع (صفر) ابزار می نامند. فاصله این نقطه تا نقطه مرجع ابزارگیر باید برای cnc تعریف شود تا کنترل کننده بتواند این نقطه را به عنوان ملاک حرکت و موقعیت محورها قرار دهد.

5-نقطه رفرنس محورها: هر محور مختصات دارای یک نقطه رفرنس است. لزوم وجود نقطه رفرنس، به نوع انکودر برمی گردد. انکودرهای نسبی احتیاج به نقطه رفرنس دارند در حالی که در انکودرهای مطلق نیازی به نقطه رفرنس نیست.

جهت مشاهده فیلم محصولات اینجا را کلیک نمایید.