میان یابی و انواع آن

حرکت ابزار روی یک مسیر مشخص به نحوی که همه محورها همزمان به نقطه پایان مسیر برسند، میان یابی خوانده می شود.

به طور کلی هر کنترل کننده cnc می تواند دو نوع میان یابی خطی و میان یابی دایره ای را اجرا نماید.

سیستم های کنترل cnc پیشرفته می توانند انواع دیگر مسیرها مانند حلقوی، بیضی، سهمی و چند نمایی را میان یابی کنند.

کنترل کننده های cnc برای شناسایی نقاط مختلف یک مسیر از دستگاه مختصات متعامد کارتزین استفاده می کنند.

جهت مشاهده محصولات اینجا را کلیک نمایید.