مطالبی درباره اسپیندل

1-روشن/ خاموش کردن موتور اسپیندل (محور اصلی)

در ماشین های تراش cnc، سه نظام روی محوری به نام اسپیندل سوار شده است. اسپیندل به کمک یک موتور الکتریکی به گردش در می آید. روشن/ خاموش کردن موتور در ماشین های تراش cnc می تواند نیمه خودکار یا تمام خودکار باشد.

2-تعیین جهت دوران اسپیندل

جهت دوران اسپیندل در ماشین های تراش، بسته به نوع عملیات، می تواند موافق یا مخالف گردش عقربه های ساعت باشد. این تغییر جهت دوران در بعضی از ماشین های تراش cnc از روی تابلوی اپراتوری امکان پذیر است اما در تمام ماشین های cnc به کمک برنامه، می توان جهت چرخش را تعیین کرد.

3-تعیین سرعت دوران اسپیندل

در حال حاضر، به کمک سیستم های کنترل دور، سرعت دوران محور اصلی توسط cnc کنترل می شود. موتور محور اصلی می تواند DC (کنترل دور با تغییرات شدت جریان) یا AC (کنترل دور با تغییرات فرکانس) باشد. در ماشین های تراش CNC، تغییرات سرعت دوران اسپیندل با یک مدار بازخورد تحت کنترل لحظه ای درایو موتور می باشند. با این امکان می توان با قطرهای مختلف قطعه کار، سرعت های دورانی مختلفی را به دست آورد.

جهت مشاهده فیلم های محصولات اینجا را کلیک نمایید.