مراحل مختلف پردازش اطلاعات در فناوری cnc

از هنگامی که نقشه یک قطعه به واحد ماشین کاری cnc تحویل می گردد تا زمانی که قطعه تمام شده از کارگاه خارج می شود فعالیت های زیر صورت می گیرند:

1-تدوین تکنولوژی تولید

در این مرحله مشخص می شود که:

*چه عملیات ماشین کاری باید روی قطعه صورت گیرد؟

*ترتیب و توالی این عملیات چگونه اند؟

*عملیات با چه ماشین هایی باید انجام شود؟

*ابزارهای برشی مناسب کدامند؟

*چگونه باید قید و بست های مناسب را انتخاب کنیم؟

*پارامترهای برش (سرعت، پیشروی و ...) چه مقادیر می باشند؟

افرادی که در این مرحله کار می کنند، باید دارای توانایی های ذیل باشند:

*تسلط به فرآیندهای ماشین کاری

*تسلط به توانایی های هر ماشین ابزار

*تسلط به ابزارهای برشی

*آشنایی با قید و بست ها

*آشنایی با مواد صنعتی و فلزات

*تسلط به محاسبات پارامترهای برش

اطلاعات به دست آمده در این مرحله، در اختیار گروه مرحله بعد (برنامه نویسی) قرار خواهند گرفت.

2-برنامه نویسی

گروه برنامه نویسی، با استفاده از اطلاعات مرحله قبل باید برای ماشین کاری قطعات برنامه نویسی کند. برنامه نویسی را در دو سطح بررسی می کنیم:

الف) برنامه نویسی دستی: در این روش، برنامه نویسی مسیر حرکت ابزار را از روی نقشه دو بعدی (سه بعدی) مشخص می کند و براساس آن، برنامه cnc را می نویسد. برنامه نویس دستی می تواند دارای تسلطی از سطح مقدماتی تا پیشرفته باشد.

برنامه نویس دستی در سطح مقدماتی باید دارای مهارت های ذیل باشد:

*تسط به برنامه نویسی عمومی (تراش فرز، سنگ و ...)

*آشنایی با اپراتور ماشین cnc

*آشنایی با زبان انگلیسی

*آشنایی با نرم افزار نقشه کشی

*آشنایی با ریاضیات پایه

برنامه نویس در سطح پیشرفته باید دارای مهارت های ذیل باشد:

*تسلط به برنامه نویسی پیشرفته

*تسلط کامل به نرم افزارهای نقشه کشی

*آشنایی با یک زبان برنامه نویسی کامپیوتری

*آشنایی با ابزارهای برشی

ب) برنامه نویسی کامپیوتری: این نوع برنامه نویسی به کمک نرم افزارهای cad/cam انجام می شود.

فردی که در سطح پیشرفته برنامه نویسی می کند، حداقل باید دوره های برنامه نویسی در سطح مقدماتی را گذرانده باشد.

جهت مشاهده محصولات شرکت اینجا را کلیک نمایید.