دستگاه های اتوماتیک

فرمان دادن

شروع، خاتمه و هرگونه تغییر خودکار در هریک از عوامل کار نظیر سرعت، مقدار پیشروی و ... احتیاج به صدور علامتی مخصوص به خود از طرف دستگاه دارد که اصطلاحاً فرمان دادن گفته می شود. عواملی که برای ایجاد علامت (صدور فرمان) به کار می روند ممکن است تغییر درجه حرارت، جریان زمان، تغییر نیرو، طی مسیر، تغییر جریان الکتریکی و ... باشند که به طور کلی به کمک عوامل زیر صورت می گیرد:

-فرمان مکانیکی: فرمان دادن توسط اجزای مکانیکی مثل بادامک ها، طبلک ها و ... که به صورت دو بعدی و یا سه بعدی می باشند صورت می گیرد. نظیر دستگاه های اتومات و نیمه اتومات

-فرمان هیدرولیکی: فرمان دادن توسط شیرهای مختلف هیدرولیکی انجام می گیرد. مانند ماشین های سنگ زنی، ماشین صفحه تراش، پرس ها، کپی تراش قابل نصب روی دستگاه های تراش معمولی و ...

-فرمان پنوماتیکی: فرمان دادن توسط شیرهای مختلف پنوماتیکی انجام می گیرد. نظیر انواع قید و بست ها و گیره های پنوماتیکی و ...

-فرمان الکتریکی: فرمان دادن توسط کنتاکتورها، تایمرها و دیگر اعضای الکتریکی صورت می گیرد. نظیر فرمان ماشین تراش، ماشین مته و ...

-فرمان عددی: فرمان دادن توسط یک سری از اعداد، حروف و علائم کد بندی شده که برای واحد کنترل ماشین قابل فهم است صورت می گیرد.

نوشته ی فوق مقاله ای بود کوتاه در مورد دستگاه های اتوماتیک که توضیحی کوتاه و مختصر در مورد آن داده شد. جهت مشاهده عکس های این دستگاه ها اینجا را کلیک نمایید و هم چنین جهت مشاهده فیلم های دستگاه روی کلمه اینجا کلیک کنید.