تقسیم بندی ماشین های ابزار

ماشین های ابزار را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1-ماشین هایی که به روش براده برداری (chip removal) کار می کنند.

این ماشین ها نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

ماشین هایی که ابزارهای آن ها شکل هندسی دقیق و معینی دارند (مانند ماشین های تراش، مته، فرز و ...)

ماشین هایی که ابزارهای آن ها شکل هندسی دقیق و معینی ندارند (مانند ماشین های سنگ زنی، هونینگ و لیپینگ)

2-ماشین هایی که بدون ایجاد براده مواد را از قطعه کار جدا می کنند

این روش که به ماشین کاری مدرن شهرت دارد، مواردی مانند ماشین کاری با تخلیه الکتریکی یا EDM (از قبیل اسپارک، وایرکات، لیزر، واترجت و ...) را شامل می شود.

جهت مشاهده فیلم محصولات اینجا را کلیک نمایید.