انکودر (Encoder)

انکودر وسیله ای برای اندازه گیری موقعیت واقعی محورها می باشد. انکودرها را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:

1-انکودرهای نسبی

2-انکودرهای مطلق

در انکودرهای نسبی، موقعیت یک نقطه نسبت به نقطه قبلی اندازه گیری می شود. این نوع انکودرها ساده تر و ارزان تر می باشند اما نیاز به رفرنس شدن دارند. در انکودرهای مطلق، موقعیت هر نقطه نسبت به یک نقطه معین (صفر) اندازه گیری می شود. این انکودرها گران قیمت تر و از نظر طول، محدودتر (حداکثر سه متر) می باشند اما نیاز به رفرنس شدن نخواهند داشت.

انواع انکودرهای نسبی:

الف) انکودرهای نسبی خطی یا خط کش ها: این انکودرها، موقعیت محورها را به طور مستقیم اندازه گیری می کنند. انکودر نسبی از بخش های ذیل تشکیل شده است:

* خط کش شیشه ای: صفحه ای شیشه ای به طول مسیر مورد اندازه گیری که سطح آن با نوارهایی، به صورت یک در میان تاریک و روشن (شفاف و کدر) پوشانده شده است. این نوارها با دقت زیادی ایجاد شده اند.

* منبع نور که می تواند یک LED باشد.

* سلول های نوری

ب) انکودرهای دورانی: در این انکودرها نوارهای تاریک و روشن، روی یک صفحه دایره ای شکل قرار گرفته اند. کل این اجزا، داخل یک محفظه ی استوانه ای شکل قرار دارند که روی پیچ ساچمه ای (یا داخل موتور، روی محور گردان) سوار می شود. با چرخش پیچ ساچمه ای، محور انکودر و به همراه آن، صفحه دوار می چرخد و عبور نور از لابه لای خطوط تاریک و روشن انجام خواهد شد. انکودرهای دورانی، موقعیت محورها را به طور غیر مستقیم اندازه گیری می کنند.

مقایسه انکودرهای خطی و دورانی

1-انکودرهای خطی مستقیماً موقعیت محورها را اندازه گیری می کنند، در نتیجه اگر خطایی به علت لقی وجود داشته باشد، این خطا به انکودر منتقل نمی شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که محور حرکت نکرده است، انکودر جا به جایی را ثبت نخواهد کرد.

2-انکودرهای دورانی میزان چرخش پیچ ساچمه ای را اندازه گیری می کنند. با ضرب کردن تعداد دوران در گام پیچ ساچمه ای، میزان جا به جایی محور به دست می آید. در نتیجه اگر خطایی به علت لقی وجود داشته باشد به انکودر منتقل خواهد شد. در این حالت پیچ ساچمه ای می چرخد اما محور به علت لقی حرکتی نخواهد داشت.

3-انکودرهای خطی خیلی زود کثیف می شوند در حالی که آب بندی کردن انکودرهای دورانی و محافظت آن ها در برابر گرد و خاک، بخار و ... راحت است.

3-هر قدر محور طولانی تر باشد، انکودر خطی بزرگ تری (و به ناچار گرانتری) لازم است؛ در حالی که انکودر دورانی می تواند برای هر محوری با طول متفاوت استفاده شود.

به طور کلی کلی باید گفت که انکودرهای خطی دقیق تر از انکودرهای دورانی می باشند.

جهت مشاهده محصولات اینجا را کلیک نمایید.