اجزای سیستم کنترل موقعیت محورها

اجزایی که در کنترل موقعیت محورها نقش دارند عبارت اند از:

1-سطح راهنما: سطح صاف و دقیقی که برجک ماشین تراش روی آن می لغزد، سطح راهنما نام دارد. دقت مکانیکی ماشین وابسته به دقت ساخت و مونتاژ این سطوح راهنماست.

2-پیچ ساچمه ای: برای جابه جایی دقیق یک محور معمولاً از سیستم پیچ و مهره استفاده می شود. مزایای سیستم پیچ ساچمه ای عبارت اند از:

-اصطکاک و خوردگی کمتر

-دقت بالا

-نیروی کمتر برای پیشروی

-فقدان لقی

3-موتورهای محرک محورها: این موتورها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

-موتورهای پله ای: این نوع موتورها با پالس دوران می کنند. به ازای هر پالس الکتریکی که به موتور برسد، روتور به اندازه معینی دوران می کند.

-موتورهای SERVO: این موتورها می توانند با جریان مستقیم یا متناوب کار کنند. کنترل سرعت این موتورها را یک سیستم الکترونیکی به نام DRIVE  که از CNC فرمان می گیرد، بر عهده دارد.

4-تاکومتر: وسیله ای است که دوران روتور را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می کند. درایو با بررسی این ولتاژ، مقدار واقعی سرعت موتور را به دست می آورد و آن را اصلاح می کند. از تاکومتر فقط در سیستم های آنالوگ استفاده می شود.

5-انکودر: در مورد انکودر در مقاله ای به همین نام مفصل صحبت شده است. برای مشاهده این مقاله اینجا را کلیک نمایید.